Que oferim

A Trans CP, S.L. comptem amb una planta pròpia de formigó per garantir un excel·lent producte de proximitat. A més, tenim la maquinària apropiada per a la realització de treballs d’excavació i obres públiques.
Els serveis que prestem són:
  • Aprovisionament de formigó.
  • Gestió de residus urbans (orgànics, runes d’obres i banals).
  • Excavacions per a obra civil i particulars.
  • Gestió de residus industrials i transport de residus autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat amb el número 1309.
  • Enderrocs.
  • Construccions, manteniment urbà i de vials públics (camins i carreteres).
  • Desforestacions.
  • Lloguer de contenidors.
  • Transport de contenidors i residus.
  • Transport de matèries perilloses
Els anys presents al sector són el nostre principal aval.